Kategorie
 

Przemysław Wielgosz

(ur. 1969) Publicysta, wydawca, kurator, redaktor naczelny polskiej edycji miesięcznika „Le Monde Diplomatique”.

Pierwsze kroki stawiał w ruchu anarchistycznym i teatralnej grupie Komuna Otwock. W swoich tekstach podejmuje krytyczną analizę globalnego kapitalizmu i neoliberalnego modelu gospodarczego. Od 1997 do 2006 redagował pismo „Lewą nogą”, na łamach którego przygotował pierwsze polskie przekłady pism sytuacjonistów oraz autorów zajmujących się analizą systemów-światów. Zainicjował i prowadzi nową edycję pism Róży Luksemburg, której myśl uważa za coraz bardziej aktualną. Publikował m.in. w „Wiadomościach Kulturalnych”, „Trybunie”, „Przekroju”, „Przeglądzie”, „Krytyce Politycznej”, „Rzeczpospolitej”, „Freitagu”, „Aspen Review” i w „Guardianie”. Jest autorem książki Opium globalizacji, a także redaktorem i współautorem książek Koniec Europy jaką znamy; TTIP – pułapka transatlantycka; Realny kapitalizm. Wokół teorii kapitału monopolistycznego; Atlas planetarnej przemocy; Die neuen Bonapartisten.

Od kilku lat promuje interdyscyplinarny projekt ludowej historii Polski. Koncentruje się on na odzyskaniu obecności i doświadczenia klas ludowych, które oficjalna polska historiografia ignoruje, wypiera i spycha na margines. Ludowa historia wydobywa z zapomnienia dzieje chłopów, robotników, biedoty miejskiej, a w obrębie tych klas szczególnie kobiet, migrantów, mniejszości. Jest historią krytyczną, podważającą opowieść o przeszłości pisaną z punktu widzenia wąskich, uprzywilejowanych elit. Od roku 2018 w Strefie Wolnosłowej/Teatrze Powszechnym w Warszawie prowadzi seminarium poświęcone ludowej historii Polski oraz pracuje nad serią książkową pod takim samym tytułem. Z kolei w Biennale Warszawa jest kuratorem cyklu seminaryjnego „Ekonomie przyszłości”.

Książki tego autora